Test Yourself Unit 4 – Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương

admin 12Unit 4: OUR PAST (lịch sử của chúng ta)
Test yourself
Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương
Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 4 (phần 6)
Sách Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 8 _ đáp án
Bài tập trong unit này này nhấn mạnh về cách dùng thì QUÁ KHỨ ĐƠN và cấu trúc USED TO
USED TO có nghĩa là ĐÃ TỪNG LÀM GÌ TRONG QUÁ KHỨ / 1 TÌNH TRẠNG TRONG QUÁ KHỨ (đã chấm dứt trong quá khứ không còn ở hiện tại nữa)

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/

Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giao-duc/

12 thoughts on “Test Yourself Unit 4 – Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương

  1. Cô giảng hay nha. Cô giới thiệu đôi chút về bản thân cho các bạn biết được không? Cảm ơn cô nhiều.

  2. sao cô không đọc hết câu bằng tiếng anh rồi mới dịch sang tiếng viêt cô đọc có vài chữ rồi dịch tiếng việt nghe nó không được hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Grandpa: The Horror Game - Gameplay Trailer (iOS)

Grandpa: The Horror Game – Gameplay Trailer (iOS) Gameplay Trailers Playlist – Subscribe – Facebook – Twitter – Grandpa: The Horror Game – Free Download on iTunes – Grandpa is a survival horror game. He caught you and locked you in your home. You have to escape from the house! […]

Subscribe US Now