One thought on “Texas trip: Viếng thăm chùa Ông Bổn tp Houston TX

  1. Chùa người Hoa họ không có thờ Phật , họ thờ Tam tạng , bao công , quan thánh đế quân , thánh mẫu, thần mã, thần cơm, , Phương chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi, phải người Hoa mới biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Hướng dẫn chi tiết vẽ 3 Hình chiếu của Giá chữ V trên giấy A4

#tuancongnghe #huongdanchitietvegiachuv #giachuv Đây là video hướng dẫn các em học sinh lơp 11 vẽ 3 hình chiếu của Giá chữ V hình số 2 bài 3 SGK Công nghệ 11. Các em tham khảo và vẽ cho đúng. Đây là video hướng dẫn nên chỉ được khoảng 70%, các […]

Subscribe US Now