Kính chào chư vị tiên hữu,

Nhằm ổn định tình trạng máy chủ cũng như cập nhật những thay đổi mới hòng làm hài lòng chư vị tiên hữu, Thần Quân xin thông báo bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ từ 8:00 đến 10:00 ngày 28/06.

Bảo trì định kỳ vào thứ 3 hàng tuần từ 08:00 ~ 10:00

Nay thông báo để chư vị tiện nắm rõ.

Kính bút,

Thần Quân

Tags: