Thứ Nữ Song Sinh Tập 9 Biến cố trong cung

admin 1Hiện tại chuyện hắn phải làm chính là chờ Thanh Vương trở về, sau đó… giết hắn!

Chương Vũ Thành chạy thoát, truy binh đuổi đến, Du tướng quân giải huyệt đạo của hắn.

“Hoàng thượng, để ngài bị hoảng sợ rồi!”

Chúng tướng sĩ quỳ trên mặt đất, bái kiến tân hoàng của họ.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Tiếng hô vạn tuế núi thở vang vang, vang tận mây xanh. Mạc Liễm Kỳ ngẩng đầu nhìn mây, mây này thật trắng.

Mặc Dật Hiên đi đến cạnh hắn, không nghĩ đến vui sướng sau khi thành công, hắn nghĩ là một chuyện khác. Hiện tại Dịch Cẩn Ninh đã tới đâu?

Lúc này Dịch Cẩn Ninh đang cùng Mạc Liễm Sâm cả đêm chạy về Cẩm Thành, bọn họ lén lút rời khỏi khu tai họa Nam bộ trước đại hội. Nô Nhi và một thị vệ thiếp thân của Mạc Liễm Sâm giả vờ như họ đang ngồi trong xe ngựa.

Tránh thoát nhiều lần vây diệt đuổi giết, Dịch Cẩn Ninh và Mạc Liễm Sâm mệt mỏi không chịu được. Ba ngày, chạy chết năm con khoái mã, đêm nay là có thể đến Cẩm Thành rồi.

Nhưng mà hết thảy… đã không còn kịp, tiên hoàng đã qua đời, tân hoàng đăng cơ, Mạc Liễm Sâm trở thành gian tế của Nam Lăng.

Trong hoàng cung đang lén lút thương lượng một mưu kế khác nhằm vào Mạc Liễm Sâm…

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/

Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giai-tri/

One thought on “Thứ Nữ Song Sinh Tập 9 Biến cố trong cung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

[Chị Google kể chuyện cười]. Hài té ghế (p2). Truyện cười pháp luật.

Chị Google Xẽ kể chuyện cười Cho mọi người giải chí. Link kênh Youtube;. Linh: … Nguồn: https://daithanhvuong.vn/ Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giai-tri/

Subscribe US Now