Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Phim Siêu Nhân Sấm Sét Tập 14 : Hồi Ức Của Siêu Nhân Vàng (Thuyết Minh Tiếng Việt)

Tiếp tục hành trình truy tìm báu vật của đội siêu nhân sâm sét, lần này là báu vật ameno đã bị một thanh kiếm gìm hàng ngàn năm nay, Zaiba bóng đêm vẫn là kẻ cản đường đội siêu nhân sấm sét, cuộc chiến không có hồi kết của […]

Subscribe US Now