Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Phim Siêu Nhân Hải Tặc Gokaigers - Tập 41 : Quốc Vương Lộ Điện

Lần đầu tiên tên quốc vương của đế quốc Vũ trụ Zangyack xuất hiện hắn đã ra lệnh tiêu diệt Damaras cận vệ của Walz Giz, Damaras đã không thể bao vệ được con trai của quốc vương Walz Giz, hai tên cận thần mới sẽ thực hiện nhiệm vụ […]

Subscribe US Now