Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tạo giấy mời hàng loạt cho nhiều khách trong Excel, Word 2010

Hướng dẫn cách tạo giấy mời hàng loạt cho nhiều khách trong Excel, Word 2010 sử dụng trộn thư nâng cao mail merge trong Word. Tương tự, bạn có thể tự động tạo giấy khen, phiếu lương, nhãn vở hàng loạt với trộn 2 thư trong 1 trang giấy hoặc […]

Subscribe US Now