Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

7 Bài Học Tình Yêu Rút Ra Từ Phim Mắt Biếc | Huynh Duy Khuong

[7 Bài Học Tình Yêu Rút Ra Từ Phim Mắt Biếc] Trong bộ phim mắt biếc, tính cách khi yêu được thể hiện rõ nhất ở 3 nhân vật Ngạn – Hà Lan – Dũng. Một cách thực tế, đạo diễn Vitor Vũ đã khắc họa chân thật hình ảnh, […]

Subscribe US Now