tự học tiếng trung online bài 26 hán ngữ 2 chữa bài tập và bài khóa

admin 10tự học tiếng trung online bài 26 giáo trình hán ngữ quyển 2 chữa bài tập và bài khóa
bài tập hết bài 26 – Các bạn để lại đáp án xuống bên dưới phần bình luận nhé.
Bài 1
选词填空
1 _______这儿一直往前走,到红绿灯那儿往右拐. (在/离/从/到)
2 你的右边是_______手 (左/右/前/后)
3 你能不能再说一______?(遍/边/变)
4 玛丽感冒了,不______来上课 (能,会,知)
5 玛丽,他___________开车,他喝太多了。(会不会/能不能/知不知道)
6 他说汉语____得很流利。
他_____学的这么好
每天他___坚持锻炼
(都/坚持/说)

Bài 2
Điền 没(有) 不 再 hoặc又
1昨天我_______去商店,我去书店了。
2我____学太极拳,_____会打。
3你想_____想家?
4 他昨天没有上课,今天_______没有上课
5这本词典很好,我已经买了一本,想______给我弟弟买一本。
6 我_____用用你的车好吗?
7 我_____买了一张DVD.
– Đăng ký học online là cách ủng hộ cho chúng tôi, đăng ký khóa học online tại đây: 3
– Đăng ký SUBSCRIBE cho kênh mình nhé:
– Facebook:
– Group facebook:
– Fanpage:
#nguyenhuuduong
Nhận ngay tài liệu tiếng Trung MIỄN PHÍ:
Bộ bài giảng giáo trình hán ngữ và giáo trình hán ngữ nghe nói:

Nguồn: https://daithanhvuong.vn/

Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giao-duc/

10 thoughts on “tự học tiếng trung online bài 26 hán ngữ 2 chữa bài tập và bài khóa

  1. tại sao thầy k làm như cách dạy trước của thầy vậy , thầy viết từ mới -hán việt – nghĩa e thấy dễ hơn ạ . mong thầy đọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

TRO CHOI CAY DANG REMIX CHAU KHAI PHONG

MR_KE`N 2013 CHUC CAC BAN NGHE NHAC VUI VE! (^*^) [$*$] NHL Nguồn: https://daithanhvuong.vn/ Xem thêm bài viết: https://daithanhvuong.vn/category/giai-tri/

Subscribe US Now