Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Ý Nghĩa Thủ Ấn Phật Trong Phong Thủy: Hiểu Để Áp Dụng Cho Đúng

Những cử chỉ mang tính biểu tượng của bàn tay Đức Phật, được gọi là Thủ ấn (Mudra).Về mặt tôn giáo, Thủ ấn đóng vai trò của người chỉ đường, nhắc nhở người Phật tử sống với hạnh từ bi và tâm bồ đề. Mỗi cử chỉ tay của Đức […]

Subscribe US Now