Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Ý Nghĩa Của Rùa Phong Thủy – Huyền Vũ Trong Bộ Tứ Tượng Quyền Lực

Trong phong thủy, Rùa thuộc 1 trong bốn linh vật quyền lực: Long – Lân – Quy – Phụng, mỗi linh vật tương ứng với bốn hướng la bàn. Huyền Vũ (Rùa đen) bảo vệ phương Bắc, Thanh Long (Rồng xanh) cai quản phương Đông, Chu Tước (Phượng hoàng đỏ) […]

Subscribe US Now